അഗ്നി പ്രതിരോധ പരിശോധന

ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയോ മെറ്റീരിയലുകളുടെയോ അഗ്നി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവയുടെ അഗ്നി പ്രതികരണ ആവശ്യകതകൾ അളക്കുന്നതിനും ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.തീയുടെ പ്രതിരോധം പരിശോധിക്കുന്നതിന്, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിതസ്ഥിതികളിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഈ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

താഴെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ജെറ ഈ പരിശോധന തുടരുക

-ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഡ്രോപ്പ് കേബിളുകൾ

IEC 60332-1, IEC 60332-3 സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത്.പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആധികാരികതയും കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ മനുഷ്യ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വയമേവ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിന് ഗുണനിലവാര ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, സമാരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ദൈനംദിന ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണത്തിനും.

ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക ലബോറട്ടറിക്ക് അത്തരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുബന്ധ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ തുടരാൻ കഴിയും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വാഗതം.

aggdsg